Pri rešitvah stremimo k zanesljivosti, stabilnosti in dolgi življenjski dobi vzpostavljenih sistemov.

Napredno usmerjanje/segmentiranje omrežij (Routing/Switching)

Načrtujemo, uvajamo in vzdržujemo klasična in visoko redundančne IP routing / switching rešitve, WAN rešitve, rešitev za oddaljene dostop. Načrtujemo tudi ISP omrežja

Mobilne 3G/4G rešitve in telemetrija (3G/4G rešitve, IOT komunikacijske rešitve)

V našem portfelju imamo tudi rešitve za širokopasovno mobilno povezovanje namenjene profesionalnim uporabnikom, telemetriji ali uporabnikom z naprednejšimi potrebami.
Naše širokopasovne 3G/4G rešitve omogočajo povezljivost preko različnih tehnologij (3G/4G, WiFi, Satelit, lastna prenosna omrežja. Ozkopasovne IP rešitve pa omogočajo pokrivanje večjih področij za potrebe telemetrije, industrijskih procesov – SCADA in mnoge druge potrebe (vodovodi, plinovodi, alarmiranje).

Varnost (Security)

Nudimo različne rešitve na področju varnosti: VPN tehnologije, požarne zidove, IDS/IPS sisteme, SIEM sisteme. Izvajamo analizo varnosti informacijskih sistemov.

Optična omrežja

Pasivna in aktivna optična oprema za prenos podatkov preko optičnih vlaken na kratke in dolge razdalje (GPON, DWDM , SDH, CWDM in klasične optične PT(M)P rešitve). Rešitve so primerne za vse vrste topologij in varnostne centre (Disaster Recovery Center – DRC).

Brezžična omrežja (Wireless networks) za notranjo in zunanjo uporabo

Wi-Fi dostopovna omrežja, Point-to-Point ali Point-to-Multipoint brezžične povezave, visoko zmogljiva prenosna brezžična omrežja.

Voice over IP (VoIP) rešitve

Analiza obstoječih VoIP sistemov in infrastruktur ter priprava in implementacija VoIP rešitev za mala, srednja in velika podjetja.

Videokonferenčni sistemi

Nudimo llasične videokonferenčne sisteme in videokonferenčne platforme ter orodja za oddaljeno sodelovanje zadnje generacije.

Analiza omrežij

V primeru težav analiziramo omrežja in odpravljamo težave ali optimiziramo omrežja zaradi potrebe po uvajanju novih tehnologij (VoIP, virtualizacija, uvajanje novih aplikacij z zagotavljanjem kvalitete prenosa (QoS), …).

Strežniki in virtualizacija strežniške strojne opreme

Na področju strežniške infrastrukture nudimo zaključene rešitve za mala, srednja in velika podjetja.

Sistemi za neprekinjeno napajanje

Pripravljamo rešitve za energetsko neodvisnost sistemov.

Rešitve za omrežno shranjevanje podatkov

Strankam nudimo SAN in NAS rešitve za varno shranjevanje podatkov ter virtualizirana okolja, visoko redundatne rešitve in sisteme za varnostno kopiranje podatkov.

Prodaja komunikacijske opreme široke potrošnje ter specifične in namenske komunikacijske opreme

Dobavljamo širok spekter komunikacijske opreme in zagotavljamo nadomestno opremo v primeru večjih izpadov.

Vzdrževanje različnih komunikacijskih sistemov v načinu 24/7

Našim strankam pomagamo upravljati in vzdrževati vzpostavljene sisteme.

Projektno svetovanje in upravljanje

V primeru večjih projektov nudimo podporo, in sicer od pred-projektnega svetovanja (pridobivanje sredstev, ovrednotenje tehnoloških rešitev) do projektnega upravljanja.

Šolanje uporabnikov

Za uspešen prenos zaključenih sistemov v naročnikovo upravljanje nudimo tudi šolanje uporabnikov.